Do differences exist between how Engineering and non-Engineering lecturers perceive the importance of teaching competences?

Autor Perez-Poch, A.; Lopez, D.
Tipus d'activitat Presentació treball a congrés
Nom de l'edició Annual Frontiers in Education Conference
Data de publicació 2016
Paraules clau Lecturer Competences, Teachers Perception, Engineering Education
Enllaç URL Futur http://futur.upc.edu/19160765

 

Xarxa de col·laboració UPC

Investigadors