El proyecto EDINSOST: Inclusión de los ODS en la educación superior

Autor Sanchez, F.; Segalas, J.; Cabre, J.; Climent, J.; Lopez, D.; Martin, C.; Vidal, E.
Tipus d'activitat Presentació treball a congrés
Nom de l'edició Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo
Data de publicació 2017
Paraules clau Mapa De La Competencia Sostenibilidad, Educación Para El Desarrollo Sostenible, Formación Universitaria En Sostenibilidad, Formación Del Profesorado, Formación Del Estudiantado, Map Of The Sustainability Competency, Education For Sustainable Development, University Education In Sustainability, Teacher Training, Student Training, Carte De La Compétence Durabilité, Education Pour Le Développement Durable, Formation Universitaire En Durabilité, Formation Des Enseignants, Formation Des étudiants
Enllaç URL Futur http://futur.upc.edu/20079507

 

Xarxa de col·laboració UPC

Investigadors