Comparteix:

Guía del estudiante para elaborar el informe de sostenibilidad del TFG

Autor Sanchez, F.; Cabre, J.; Garcia, J.; Vidal, E.; Lopez, D.; Alier, M.; Martin, C.
Tipus d'activitat Presentació treball a congrés
Nom de l'edició Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
Data de publicació 2016
Paraules clau Sostenibilidad, Trabajo Final De Grado, Guía Del Estudiante, Matriz De Sostenibilidad, Método Socrático
Enllaç URL Futur http://futur.upc.edu/19353203

 

Xarxa de col·laboració UPC

Investigadors