Innovació Docent

 

Aquest apartat del nostre web engloba totes les actuacions de l’ICE relacionades amb la promoció de la millora docent, recollides sota el terme genèric d’innovació docent.

L’abast de les tasques assignades a l’ICE pels estatuts de la UPC, així com les actuals tendències internacionals en el suport a la docència i a l’aprenentatge, ens han portat a desenvolupar una gran varietat d’actuacions, tant d’iniciativa pròpia com d’encàrrec institucional específic en tots aquells àmbits relacionats amb la qualitat de la docència universitària.

Sota el terme genèric d’innovació docent, a l’ICE:

  • Contribuïm als projectes institucionals de la UPC relacionats amb la docència
  • Facilitem possibilitats d’ajuts relacionats amb la millora docent
  • Mostrem eines i esdeveniments d’utilitat i d’interès per a la docència a la UPC
  • Recolzem els grups d’interès de professorat en temàtiques de millora docent
  • Treballem per un millor coneixement i visibilitat dels aspectes relacionats amb la qualitat docent i el seu reconeixement

Actualitat

 

Projectes destacats

Bones Pràctiques Docents Innovació docent 2012
a la UPC


RIMA