Comparteix:

CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DE L'ESTUDIANTAT DE LA JUNTA DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ - 2014

Candidatures DEFINITIVES

Estudiant/estudianta del màster universitari del qual l’institut  és responsable

  • No s'ha presentat cap candidatura

 

    Cens estudiantat

    • Cens Estudiantat DEFINITIU

     

    Documentació