Presentacions ICE - 2014

2014


  • Hacia un modelo de calidad de las prácticas externas
    Pòster que ha obtingut el 1er premi CIDUI-AQU, com a millor pòster 2014 del CIDUI
    CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària I Innovació) - Tarragona - Juliol 2014

  • CLILing at university: Insights from the lecturer training programme at the Universitat Politècnica de Catalunya
    HEPCLIL (Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning) - Universitat de Vic - març 2014