Comparteix:

Acte d'acreditació del màster de secundària

Inclou audiencia pública el 26.04.2019 a les 16:00

El divendres 26 d’abril de 2019 es rep a la FIB la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per a l’acreditació del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (màster MSEC, conegut com a màster de secundària).

Aquesta visita està emmarcada en el procés VSMA (de supervisió de titulacions: Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) que la UPC segueix amb l’agència AQU Catalunya.

A la página web sobre Sistema de Qualitat i acreditacions de la FIB (https://www.fib.upc.edu/ca/la-fib/sistema-de-qualitat/acreditacions), a l’apartat “Procés d’acreditació de titulacions durant 2018-2019”, es pot veure l’informe de re-acreditació i la composició del comité i el programa proposat, que inclou reunions amb persones convocades explícitament de cadascun dels col·lectius implicats, a més d’una audiència pública de 16:00 a 16:30 oberta a tothom.