Ajuts a la millora docent de la UPC

Ajuts a la millora docent de la UPC

Vicerectorat d’Avaluació i Qualitat

Amb data 4 de juliol de 2019, el Consell de Govern de la Universitat Poliitècnica de Catalunya ha aprovat la convocatòria d’ajuts a la milllora docent de la UPC (Acord CG/2019/04/14).

 

La convocatòria fa una crida a la participació per subvencionar iniciatives encaminades a la millora docent a la UPC, en dues línies d’actuació prioritàries:

1) Millora del rendiment acadèmic, reducció de l’abandonament en la fase inicial dels estudis i increment del compromís, motivació i implicació de l’estudiantat.

2) Introducció de la perspectiva de gènere en els estudis.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 30 DE SETEMBRE DE 2019 (A LES 13:00).

 

Tota la informació i tràmit per fer la sol·licitud a:

https://www.ice.upc.edu/ca/suport-a-la-docencia/convocatoria-millora-docent-UPC

 

 

Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta convocatòria cal adreçar-se a l’Institut de Ciències de l’Educació.