Comparteix:

BI d’Atenea

Business Intelligence per a la docència

Finalment tenim BI d'Atenea a la UPC: https://ateneabi.upc.edu

L’ICE ha participat en el disseny de la plataforma de Business Intelligence per a Atenea, juntament amb UPCnet i serveis TIC. Aquest procés es va iniciar el març del 2020 i ara presentem una 1a fase amb alguns indicadors clau.

El BI d'Atenea recull indicadors d'ús de la plataforma docent de la UPC, Atenea, a partir de setembre de 2020. Els indicadors són dades objectives de la feina docent a l’aula virtual per part de la comunitat UPC.

En aquesta 1a fase de funcionament de la plataforma es visualitzen els indicadors de:

  1. Sessions i usuaris: Sessions, Usuaris que han iniciat la sessió, Usuaris actius (EST), Usuaris actius (PDI, PAS).
  2. Activitats i recursos creats (PDI) i llegits (EST).
  3. Ús de qualificacions: Entrada de notes i número de visites.
  4. Ús del maletí: Número de cursos creats i visites.

La plataforma BI Atenea dóna indicadors per un període de temps que es pot escollir: 

Es visualitzen gràfiques de l’evolució temporal on es pot escollir la unitat de temps (hora/dia/setmana/mes). A la gràfica es visualitza els usuaris (diferents) que han iniciat sessió cada dia:

A més, es pot filtrar i comparar en el temps per col·lectius (PDI/PAS o EST), unitats (centres o departaments), titulacions (Graus o Màsters) i en algun cas, per tipologia d’activitats o recursos. A la gràfica es visualitza els usuaris (diferents) que han iniciat sessió cada dia separats segons col·lectiu PDI, EST i PAS:

Finalment, es pot comparar el pes relatiu de l’indicador per col·lectius, unitats i titulacions durant tot el període, en diagrames de barres. A la gràfica es visualitza el pes relatiu del col·lectiu PDI, EST i PAS respecte als usuaris (diferents) que han iniciat sessió durant el període seleccionat:

Properament iniciarem la 2a fase de millora i ampliació, en la que es preveu visualitzar més indicadors, descarregar en un full de càlcul les dades, així com el creuament amb rendiment acadèmic. El procés de desenvolupament de la plataforma hauria de finalitzar amb la visualització d'indicadors d'assignatures pròpies.

Seran elements que permetran a l'ICE i a tota la comunitat UPC extreure informació docent rellevant de l’aula virtual Atenea.