Comparteix:

Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

CIDUI 2020, vint anys de recorregut

 

Aquest 2020 se celebra l’onzè Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de juliol a La Farga Centre d’Activitats de L’Hospitalet de Llobregat, acollit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), seu d’aquesta edició.

 

El CIDUI està coorganitzat per vuit universitats catalanes, i integrat dins del marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), i aquest any celebra els seus primers 20 anys de recorregut, des que el mes de juliol de l’any 2000 es va celebrar el primer CIDUI.

 

El CIDUI és un punt de trobada dels docents universitaris entorn de sis àrees de treball principals:

-          la innovació educativa

-          les metodologies innovadores

-          la docència universitària

-          el desenvolupament professional

-          la recerca universitària

-          les TIC en docència.

 

El CIDUI és una iniciativa en la que la UPC va tenir un paper destacat en els seus inicis, com a una de les tres universitats coorganitzadores del 1r CIDUI.

 

La presència de la UPC es vehicula a través de l’ICE, que està present als Comitès Organitzador i Científic del congrés.

Enguany, per part de la UPC, encapçala el Comitè Organitzador Ariadna Llorens, directora de l’ICE. El Comitè organitzador està format pels directors i directores dels ICEs o unitats similars, i per tècnics de les universitats co-organitzadores.

Pel que fa Comitè Científic, enguany, per part de la UPC, l’encapçala Joan Moreno, professor del departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori i membre de l’equip directiu de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Són membres del Comitè Científic per part de la UPC un total de 8 professors i professores. Els membres dels comitès es renoven periòdicament segons lo establert pel congrés.

 

Relacionats

Web del CIDUI 2020

https://www.cidui.org/congressos-cidui/xi-congres-cidui-2020/

 

Membres del Comitès Organitzador i Científic

https://www.cidui.org/presentacio/organitzacio/

 

Història del CIDUI

https://www.cidui.org/presentacio/historia/