Jornada de Bones Pràctiques i disseny de cursos ATENEA

Jornada de Bones Pràctiques i disseny de cursos ATENEA

Projecte Minerva i Maletí del professorat

El 28 de Juny de 2019 es va iniciar 1a jornada d’ATENEA estratègica per detectar bones pràctiques i aprendre de dissenys de professors de la UPC i presentar novetats. 

En aquesta jornada organitzada per l'ICE es va:

  • Presentar una nova eina que permet al docent tenir guardats tots els dissenys d’assignatures i coordinacions, desvinculats dels estudiants: El maletí del professor/a.
  • Fer un tastet de dissenys d’assignatures de la UPC a ATENEA de professors de diferents centres i diferents tipologies de cursos per tal de conèixer com es pot gestionar a través d’ATENEA l’activitat del docent en cursos grans, mitjans o petits, per exemple, o com es pot organitzar el material, quines eines d’ATENEA són útils i quines mancances i limitacions es troben en cada cas.
  • Fer una anàlisi i discussió de cap on ha d’evolucionar ATENEA, per tal de poder dedicar esforços a la millora de la plataforma en el sentit correcte.


Maletí del professorat a ATENEA

A principis del nou curs acadèmic 2019-20 s’ha habilitat el Maletí del professor/professora a ATENEA.

Un espai personal i permanent del professorat on pot dissenyar i provar activitats i continguts docents, i publicar-los a les aules virtuals de les seves assignatures.

El maletí del professorat és un espai personal i permanent del professorat on pot dissenyar i provar activitats i continguts docents, i publicar-los en qualsevol moment a les aules virtuals de les seves assignatures, entenent que l'Aula virtual de l'assignatura és l'assignatura/curs que es genera sincronitzada amb PRISMA amb tot l'estudiantat matriculat.

 

Els principals avantatges són:

  • És un espai personal i permanent.
  • El docent pot tenir dissenys d'assignatures desvinculats de l'estudiantat.
  • Els continguts es poden publicar fàcilment a l'aula virtual.
  • El docent pot compartir els continguts del maletí amb altres docents.
  • Aquest espai permet fer proves amb noves activitats i poder accedir-hi amb rol d'estudiantat.

 

Més informació a: https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/novetats-curs-19-20/el-maleti-del-professorat