Comparteix:

El full de ruta del PETIC

24/10/2019

A càrrec del vicerector de Transformació Digital

Agustín Fernández, vicerector de Transformació Digital, explica el full de ruta del Pla Estratègic de les TIC de la UPC (PETIC) per al període 2019-2021, fruit d'un procés participatiu en el qual han treballat més de 120 persones de tots els àmbits de la UPC i de tots els col·lectius, i en destaca dos dels projectes més rellevants.

 

En l'últim any, un percentatge molt elevat del meu temps ha estat dedicat al Pla Estratègic de les TIC de la UPC (familiarment conegut com PETIC). El PETIC ha estat un procés de reflexió sobre com estàvem fent les coses, i com volíem estar dins d'uns anys, tot això englobat en el Pla d'Actuació de l'equip rectoral actual.

L'elaboració del PETIC ha estat un procés participatiu, en el qual han treballat més de 120 persones de tots els àmbits de la UPC (Serveis Generals i UTGs) i de tots els col·lectius (PAS, PDI i estudiants). Tampoc podem oblidar la implicació d'UPCnet en el projecte, sense el seu esforç i dedicació no podríem haver arribat tan lluny. Hem realitzat incomptables reunions i hem dedicat milers d'hores de treball.

El projecte es va dividir en 3 fases que comentarem a continuació.

La primera fase va consistir a elaborar un diagnòstic de la situació de partida, tant dels serveis corporatius, com dels serveis que es presten des de les UTGs. Va ser una anàlisi global: sistemes d'informació, infraestructures, seguretat, processos, persones, capacitats, organització i costos. La valoració s'ha efectuat basant-se en criteris quantitatius (informació facilitada per cada un dels Serveis TIC) i qualitatius (basant-se en workshops, entrevistes, reunions, ...). Sempre tenint molt en compte l'opinió dels usuaris del Servei corresponent.

En la segona fase, les conclusions obtingudes del diagnòstic han servit de base per establir la visió de futur de les TIC de la UPC. Analitzant la distància entre la situació actual i la desitjada, dóna lloc a una primera identificació d’iniciatives clau en què centrar el PETIC. En concret s’han establert 18 iniciatives. Per a cada una d’elles, un grup de treball ad hoc ha treballat en la creació d’escenaris desitjables, refinament dels mateixos i finalment la validació de l’escenari escollit.

Finalment, cada iniciativa s'ha descompost en una sèrie de projectes amb les seves valoracions, planificacions temporals, dependències entre projectes, etc. El resultat de tot plegat és el full de ruta del PETIC per al període 2019-2021.

 

De tots els projectes identificats m’agradaria destacar-ne dos de rellevants.

 

Business Intelligence (BI). Un dels objectius del Pla d’Actuacions és l’accés integrat a la informació precisa i de qualitat necessària per prendre les millors decisions, per això es desplegarà una estratègia de BI i de govern de les dades global i comú a tota la universitat. Aquesta eina permetrà prendre les decisions de forma molt més àgil i serà accessible per a tot el personal amb responsabilitat en la presa de decisions. A més, la informació del BI hauria de ser la base per al portal de transparència i dades obertes de la UPC.

 

Students App. Hem identificat que els nostres estudiants tenen molt interès en disposar d'una aplicació mòbil que agrupi la majoria dels serveis TIC que fan servir habitualment. Per seleccionar aquests serveis hem definit el cicle de vida d'un estudiant a la UPC: des que mostra interès pels nostres estudis, es matricula, ..., fins que és un alumni. Per a cada etapa hem identificat quins serveis podíem oferir i hem fet un estudi de com cobreixen aquests serveis les aplicacions mòbils d'altres universitats (tant espanyoles, com universitats estrangeres de prestigi en temàtiques properes a les nostres). Finalment hem fet enquestes i entrevistes amb estudiants de la UPC, perquè ens diguessin quins serveis voldrien tenir en una aplicació mòbil. Els preferits van ser: horaris de classe, consulta de notes i reserva d'espais. Ja estem treballant en el disseny de l’aplicació que inclourà les aplicacions més sol·licitades i, si tot va bé, hauria d'estar disponible per al curs 2020-21.

 

Finalment, voldria agrair públicament l'esforç realitzat per desenes de persones de la UPC i UPCnet perquè aquest projecte hagi acabat amb èxit. Sense el seu esforç i dedicació aquest projecte no hagués estat possible.

 

Agustín Fernández

Vicerector de Transformació Digital

 

Notícia relacionada: https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies-pdi-pas/petic-2021-el-full-de-ruta-per-a-un-nou-model-de-serveis-tic

Entrevista relacionada: 

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/agustin-fernandez-vicerector-de-transformacio-digital-mes-enlla-dels-recursos-la-clau-de-la-politica-tic-es-escoltar-i-entendre-les-necessitats-de-les-persones?utm_source=fil-directe&utm_medium=email&utm_campaign=fil-directe-21-10-2019