Comparteix:

Elements d’ajuda al PDI a la transició no presencial

Realitzats durant la crisi sanitària

Elements d’ajuda a la transició de docència i avaluació no presencials al servei del PDI de la UPC realitzats per l’ICE durant la crisi sanitària

El capteniment de l’ICE ha estat el d’estar al costat del PDI, esdevenint un referent d’expertesa per realitzar aquesta transició abrupte cap a la docència no presencial, motivats per donar en tot moment un servei de recolzament i assessorament proactiu i col·laboratiu.

Així hem desenvolupat tot un seguit d’accions concretes, d’elements d’ajuda, que s’han afegit a la programació de la formació específica per aquesta transició, on hem esmerçat un esforç considerable, i al seguiment constant del que ha passat a ser pilar de la docència, el campus virtual Atenea.

Pel que fa a la formació del professorat, cal esmentar que en 3 mesos hem desenvolupat 42 cursos de formació específica per la transició a la docència no presencial, mantenint 30 cursos més d’altres temàtiques docents, tots ells en format no presencial, i amb un total de més de 4.000 demandes d’inscripció, i unes qualificacions de 4,5 sobre 5. Dades que evidencien el compromís del professorat i la seva voluntat d’adaptació als nous requeriments docents.

Pel que fa al seguiment de l’evolució de la plataforma Atenea, que gestiona l’ICE de forma constant, i en relació a l’estudi de quin ha estat l’efecte global a la UPC durant les setmanes de confinament, s’observa un creixement molt pronunciat al principi, i un creixement més moderat en setmanes següents, tant en els lliuraments dels estudiants (tasques i qüestionaris)  com en la creació de recursos en general per part del PDI  i, en particular, creació de lliuraments (tasques i recursos). S’hi observa com, durant les primeres 5 setmanes de confinament, tots els centres de la UPC estan correlacionats de la mateixa manera, i demostrant que la resposta de l’estudiant va d’acord amb l’acció del PDI quan es tracta de lliuraments i de la creació dels mateixos. De tal manera que es sustenta el seguiment correlacionat en positiu dels estudiants a l’increment de demanda del PDI pel que fa a la docència no presencial. Fet que ens ha d’enorgullir.

Alhora l’ICE ha promogut tot un seguit d’elements d’ajuda de nova creació:

1.

Hem refet tot el web per tal de fer un acompanyament més efectiu a tot el PDI en aquesta transició. El resultat ha estat de 56.779 visualitzacions de pàgines des del 16 de març fins al 16 de juny a la plana web ICE: https://www.ice.upc.edu/ca

2.

Hem generat un espai on posar eines i exemples de docència no presencials, més el conjunt de normativa i resolucions UPC, i altres links d’interès, a tenir present en aquesta situació. Un espai col·laboratiu en el que tothom ha estat cridat a participar: https://www.ice.upc.edu/ca/ca/suport-a-la-docencia/eines-exemples-docencia-no-presencial

3.

Hem generat un repositori web, on penjar tots els cursos gravats, i material de les formacions ICE, només per la comunitat PDI, que alhora informa de l’estat de les inscripcions. A més de deixar oberts tots els cursos d’Atenea: https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-en-docencia-no-presencial.

4.

Recolzats per LISA, s’ha generat un servei de PODCASTS, on hem orientat la informació per resoldre el conjunt de principals dubtes, i així creiem que podíem ajudar al professorat UPC en aquesta transició. Sumant 8.344 visualitzacions (5814 espectadors únics, un total de 557h de visualització) pel total de 15 podcasts: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgord6_YlwRp6HMCfY-DMqWfHVgEFaG-.

5.

Alhora, hem creat i alimentat amb les respostes, una línia de FAQS sobre la docència no presencial: https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/faq.

6.

Hem establert una estratègia comunicativa amb el professorat i els centres, tot amb l’objectiu de motivar al PDI, recolzar-lo, donar resposta a les seves inquietuds i, especialment, recollir i fer ressò de les moltes accions positives de docència online que s’estan identificant a la UPC.

7.

També hem enfortit la nostra presència comunicativa a xarxes socials. Hem generat diferents etiquetes: #ExperiènciesDocènciaOnlineUPC, #AvaluacióOnlineUPC que sumen a la ja habitual #QualitatDocentUPC. Animant a que ens enviïn aquells exemples i documents que puguin ser útils per tota la comunitat UPC: https://twitter.com/ICEUPC.

8.

S’ha generat un recurs web per explicar les diferents tipologies d’avaluació no presencial, explicades pas a pas, exposant avantatges i inconvenients de cada cas, amb la normativa relacionada  i enriquida i actualitzada pels  exemples reals d’exàmens i recomanacions de tots aquells companys PDI UPC que hi han volgut participar. També s’han programat sessions obertes a tot el professorat per generar un espai de debat participatiu per encarar els diferents reptes associats a aquests tipus d’avaluacions. Amb una voluntat de espai de treball col·laboratiu on tothom ha estat cridat a participar: https://www.ice.upc.edu/ca/suport-a-la-docencia/eines-exemples-docencia-no-presencial/exemples-avaluacio-no-presencial.


Finalment, volem posar en valor la mostra de compromís exemplar cap a la tasca docent, i l’alta capacitat d’adaptació que ha demostrat el conjunt del PDI UPC.

Més de 4.000 inscrits als cursos ICE en 3 mesos, així com l’anàlisi de l’efecte COVID-19 a l’activitat docent al campus virtual ATENEA, en són prova.