Equip de l’ICE des de l’1 de setembre de 2022

Equip de l’ICE des de l’1 de setembre de 2022

Nou sotsdirector

En data 1 de setembre de 2022 s’ha incorporat a l’equip directiu de l’ICE el nou sotsdirector, Rolando Chacón.

 

Els càrrecs i funcions de les persones són els següents:

 

 Directora: Ariadna Llorens

Secretària acadèmica: Joana d’Arc Prat (també Responsable funcional Atenea)

Sotsdirector: Marc Alier (Innovació docent)

Sotsdirector: Rolando Chacón (Formació PDI UPC i Professorat de Secundària)

Cap de la Unitat de Serveis de Suport a l’ICE: José Miguel Quiñones.

 

La directora de l’ICE i tot l’equip, donen a la benvinguda al nou sotsdirector, que pren el relleu del sotsdirector sortint, Jesús Alcober, a qui la direcció de l’institut agraeix la feina realitzada.