Comparteix:

Formació del professorat de Formació Professional

Conveni per a activitats de formació permanent

Gràcies al conveni de col·laboració que se signarà entre la UPC i la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, aquest any 2019 l’ICE de la UPC disposarà d’un pressupost per a activitats de formació permanent del professorat d’FP que duplica el pressupost anual de cadascun dels últims 5 anys.


Aquestes activitats formen part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament i mobilitat del professorat d'FP, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu.