Formació ICE per al professorat de la UPC

Formació ICE per al professorat de la UPC

Planificació per al 2022

La proposta de formació per al professorat de la UPC, aprovada per la Junta de l'ICE i consensuada amb el Comitè del Personal Docent i Investigador Laboral (CEPDIL), segueix les necessitats detectades a través del formulari que tot el PDI té a la seva disposició, per omplir-lo i actualitzar-lo de forma contínua a través d'aquest enllaç.

A la planificació per al 2022, un 42% de la formació és per millora docent, un 17% per eines per a la recerca, un 14% per Atenea, un 11% per anglès docent, un 9% per direcció i coordinació, i un 8 % per extensió universitària i riscos laborals.

 

Seguiment de la formació, CEPDIL i ICE

En una de les polítiques clau que desenvolupem des de l'ICE, la formació del professorat, és determinant una anàlisi profunda i constant de les necessitats del PDI.

Per realitzar aquesta anàlisi, que determina la planificació docent de l'institut i que s'avalua de manera exhaustiva, s'ha constituït un grup de treball format per membres del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral (CEPDIL) i per la direcció de l’ICE. Els sindicats representats al grup són I-CSC, CCOO, UGT i CSIF.

Durant el 2021, el grup de treball s'ha reunit en quatre ocasions: 10/02/2021, 25/03/2021, 18/06/2021 i 07/10/2021.

Volem posar en valor el compromís i la responsabilitat compartida del grup de treball, que ens ajuda a millorar i assolir una oferta interessant i adequada.

 

Accés al formulari d’interessos de formació (per al PDI de la UPC):

https://forms.gle/nFtaF3RGXuPeb6mH7