Comparteix:

Formació ICE per al professorat de la UPC

Planificació per al 2022

La proposta de formació per al professorat de la UPC, aprovada per la Junta de l'ICE i consensuada amb el Comitè del Personal Docent i Investigador Laboral (CEPDIL), segueix les necessitats detectades a través del formulari que tot el PDI té a la seva disposició, per omplir-lo i actualitzar-lo de forma contínua a través d'aquest enllaç.

A la planificació per al 2022, un 42% de la formació és per millora docent, un 17% per eines per a la recerca, un 14% per Atenea, un 11% per anglès docent, un 9% per direcció i coordinació, i un 8 % per extensió universitària i riscos laborals.

 

Seguiment de la formació, CEPDIL i ICE

En una de les polítiques clau que desenvolupem des de l'ICE, la formació del professorat, és determinant una anàlisi profunda i constant de les necessitats del PDI.

Per realitzar aquesta anàlisi, que determina la planificació docent de l'institut i que s'avalua de manera exhaustiva, s'ha constituït un grup de treball format per membres del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral (CEPDIL) i per la direcció de l’ICE. Els sindicats representats al grup són I-CSC, CCOO, UGT i CSIF.

Durant el 2021, el grup de treball s'ha reunit en quatre ocasions: 10/02/2021, 25/03/2021, 18/06/2021 i 07/10/2021.

Volem posar en valor el compromís i la responsabilitat compartida del grup de treball, que ens ajuda a millorar i assolir una oferta interessant i adequada.

 

Accés al formulari d’interessos de formació (per al PDI de la UPC):

https://forms.gle/nFtaF3RGXuPeb6mH7