Comparteix:

Formació ICE per al professorat UPC

Planificació per al 2023

La proposta de formació per al professorat de la UPC, que ha de ser aprovada en la propera Junta de l'ICE de desembre de 2022 i que ja ha estat consensuada amb el Comitè del Personal Docent i Investigador Laboral (CEPDIL), es vol enfocar tant a les necessitats detectades a través del formulari que tot el PDI té a la seva disposició, com a les noves realitats socials (i per tant educatives) del nostre territori en un escenari post-Covid.

A la planificació per al 2023, un 64,6% de la formació és per millora docent i ATENEA, un 7,3% per eines per a la recerca, un 22% per anglès docent, un 7% per extensió universitària i riscos laborals. Dins de la programació de formació per a la millora docent i ATENEA s'inclou la programació del Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques (STEAM).

Inscripcions obertes

https://www.ice.upc.edu/ca/secretaria-virtual/inscripcions-obertes

Informació postgrau

https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/programa-de-postgrau

Formulari interessos de formació

https://forms.gle/nFtaF3RGXuPeb6mH7

 

Seguiment de la formació, CEPDIL i ICE

En una de les polítiques clau que desenvolupem des de l'ICE, la formació del professorat, és determinant una anàlisi profunda i constant de les necessitats del PDI. Noves realitats i necessitats formatives al nostre territori com "Galàxia aprenentatge" formen part del fil conductor de la proposta sotmesa a debat.

Una de les eines amb que compta l'ICE per realitzar aquesta anàlisi, que determina la planificació docent de l'institut i que s'avalua de manera exhaustiva, és el grup de treball format per membres del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral (CEPDIL) i per la direcció de l’ICE. Els sindicats representats al grup són I-CSC, CCOO, UGT i CSIF.

Durant el 2022 s'han realitzat 2 reunions amb la CEPDIL (el 3 de maig i l'11 de novembre), i després de les eleccions sindicals del Novembre de 2022, s'ha constituït un nou grup de treball amb el qual s'ha treballat la proposta de formació per al 2023.