Comparteix:

Informe de la formació realitzada per al PDI

19/06/2020

Arrel del confinament per la COVID-19

Formació per al PDI en eines i metodologies de formació no presencial

El passat 14 de març es decretava l’estat d’alarma i per tant el confinament de la població; fet que va provocar el cessament de les classes presencials i l’inici del teletreball per a la comunitat UPC. Així mateix, aquest estat d’alarma va coincidir, per a bona part del PAS i del PDI, amb el canvi de correu electrònic i l’accés al G-Suite de Google.

Amb aquest nou escenari, des de l’ICE es va replantejar tota la formació que estava prevista per tal de donar suport i ajudar al PDI a adaptar-se i es va fer de manera molt ràpida (el primer curs que es va reconvertir a online s’iniciava el 18 de març i el primer específic sobre eines G-Suite el 25 de març).

Es va treballar en dues vessants: reconvertir la formació presencial a online i crear cursos nous sobre metodologies i eines TIC per formació no presencial. En el primer cas, es van anul·lar i/o ajornar molts dels cursos previstos i en el segon es va fer un esforç en programar formació mitjançant la utilitat Meet de Google i/o ATENEA amb els temes més urgents.

Si s’analitza la programació es pot veure l’evolució en les temàtiques: al principi es van tractar temes molt bàsics sobre com utilitzar el G-Suite, Meet, transició a docència no presencial, metodologies, etc., per a evolucionar cap a temes de programari més específic com poden ser els programes Open Shot, Wiris, OBS Studio, H5P, etc. I quasi des del principi es va oferir formació d’un dels temes que més s’ha sol·licitat: l’avaluació en remot, tant des de la utilització dels qüestionaris i les tasques d’ATENEA, exemples de casos, etc., com la utilització d’ATENEA Exams.

Com a grans números podem dir que, en aquests 3 mesos s’han realitzat 42 cursos específics sobre formació no presencial, que han suposat un total de 3.116 sol·licituds d’inscripció i 2.431 admesos i certificats, amb una satisfacció de 4,5 (sobre 5).

Podeu consultar la programació del que s’ha realitzat i les gravacions i la documentació de les sessions a:

https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-en-docencia-no-presencial

I pel que fa a cursos adaptats de diverses temàtiques, fins a finals de juliol, es comptabilitzen 30, amb 579 sol·licituds i 222 certificats (resten pendents molts cursos per realitzar). Aquesta formació engloba les activitats pròpies de l’ICE, els cursos del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, les jornades docents de diversos departaments i l’oferta sobre perspectiva de gènere per al PDI.

Tot aquest esforç no s’hagués pogut realitzar sense la col·laboració de tots els ponents, que van donar resposta molt ràpida, i dels participants, que en molts casos ajudaven al formador en resoldre dubtes plantejats i anaven responent en el xat del curs. En un entorn nou per tothom, el que s’ha aconseguit no hagués estat possible sense les aportacions i la bona predisposició de tots els participants a disculpar errors comesos i a adaptar-se a un entorn que ha anat canviant gairebé dia a dia.

Tot l’esforç que ha suposat (i suposa) la formació i el suport donat des de l’ICE en temes de formació no presencial s’ha plantejat amb la premissa de que no estàvem intentant transformar la docència de la UPC a una docència online, si no ajudant a superar aquesta etapa per poder continuar després, amb major bagatge això sí, la formació presencial. Tot i que potser caldria reflexionar si el suport online no ha vingut per transformar i recolzar la presencialitat a les aules.

Accés a l'Informe "Anàlisi de resultats de la formació realitzada"