Francesc Pozo, director en funcions de l’ICE

Segons establert al reglament de l’ICE el professor Francesc Pozo, fins ara sotsdirector d’innovació docent, assumeix la direcció de l’institut a l’espera del nomenament del nou director/a per part del rector.

El Dr. Francesc Pozo va obtenir la Llicenciatura de Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB) l'any 2000 i es va doctorar en Matemàtica Aplicada per la UPC l'any 2005. Actualment forma part, com a professor agregat, del departament de Matemàtica Aplicada III i està adscrit a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB). Pertany al grup de recerca CoDAlab (Control, Dinàmica i Aplicacions), al Grup d'Innovació Matemàtica E-learning (GIMEL) i al GriMath de RIMA.

Els seus interessos de recerca inclouen la modelització, dinàmica i teoria de control i les seves aplicacions, àrea on ha publicat més de 25 articles.