Grups de treball i formació

Grups de treball i formació

Matemàtiques a primària i secundària

La formació Resolem problemes a l’aula, Fem + Matemàtiques comença amb 80 professors i professores de primària i secundària

La formació ha estat organitzada pel grup de treball de resolució de problemes de l’ICE de la UPC

L’ICE de la UPC acull diversos grups de treball de professorat que tenen com objectiu reflexionar i dinamitzar diferents temàtiques relacionades amb les matemàtiques en les etapes no universitàries.  En el curs 20/21 es compta amb els següents sis grups de treball: Foment del dibuix artístic per al desenvolupament de la competència matemàtica, Cap a una xarxa de museus de matemàtiques, Fotografia matemàtica, Didàctica de les matemàtiques mitjançant els jocs de taula, el Projecte 7demates i Resolució de problemes - FEM Matemàtiques.

Aquests grups de treball, alguns amb més de deu anys de feina, estan formats principalment per professorat d’educació primària i secundària de matemàtiques i altres àrees STEAM, també hi ha contribucions des de l’àmbit universitari, com per exemple en el projecte 7demates que dinamitza tallers de matemàtiques des de l’EPSEM i està coordinat per la professora de la UPC Montserrat Alsina. Entre les tasques que es realitzen en els grups de treball es troben l’organització d’activitats per l’alumnat i la creació de material per l’aula i la seva difusió. Respecte aquesta darrera part, des de l’ICE de la UPC s’ha impulsat l’organització de formacions per al professorat per tal que els materials i eines creades pels grups de treball arribin als centres i impulsin les innovacions i metodologies proposades.

Dins d’aquesta tasca, el mes de desembre es va obrir la inscripció de la formació en format de taller online Resolem problemes a l’aula, Fem + Matemàtiques. Tot inicialment comptar amb un màxim de 40 places, hi va haver més de 125 sol·licituds en tan sols una setmana. És per això que, finalment, es va decidir la creació d’un segon grup i oferir més edicions en un futur. Per aquells centres amb especial interès d’impulsar la resolució de problemes en els seus centres també se’ls hi ha ofert una formació en el propi centre. Finalment, les persones assignades han estat 82 professors provinents de 65 centres de tot Catalunya amb una repartició força equitativa entre professorat de primària i secundària, provinents tant d’escoles com d’instituts i de centres públics i privats-concertats.

El format online no ha fet renunciar a un plantejament de l’activitat en format taller i dissenyat perquè sigui el propi professorat qui de manera activa i compartida, a partir dels seus interessos i necessitats, vagi construint el seu propi aprenentatge sobre com introduir, treballar i avaluar la resolució de problemes a les seves respectives aules. Aquesta primera edició va començar el passat dilluns 18 de febrer i comptarà amb 5 sessions virtuals de 2 hores cada quinze dies fins el 15 de març i 5 hores de treball no presencial a través de la plataforma ATENEA.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.