I Jornada d'Innovació i recerca educativa a la Universitat i a Secundària

Tradicionalment l’ensenyament ha patit un cert acomodament històric, és ben cert que hi ha professors innovadors i d’altres que segueixen aquesta línia continuista. També n’hi ha que fan el canvi pel canvi, i tampoc es tracta d’això, sinó, que tant la recerca com la innovació han de seguir unes pautes i una planificació.

 

[Informació de la jornada]