Informe final del programa Intercampus

Aquest informe presenta els resultats globals del programa Intercampus, una experiència exitosa, fruit de la col·laboració de les 8 universitats públique scatalanes que ha tingut una durada de 13 cursos acadèmics (1999-2012).

El programa Intercampus va oferir als estudiants de les 8 universitats la possibilitat de matricular-se a assignatures de lliure elecció impartides de forma virtual a qualsevol de les universitats, encara que no fos una assignatura de la pròpia universitat.

Durant aquests 12 anys d'existència s'han programat més de 200 assignatures de lliure elecció, en les quals han participat uns 200 professors i professores i s'han matriculat més de 17.000 alumnes.

Document

Informe final del programa Intercampus