Comparteix:

Inici projectes millora & innovació docent

08/05/2023

Convocatòria Galàxia Aprenentatge 2023

Aquest mes de maig comença la implementació dels ajuts als projectes seleccionats a la Convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de millora i innovació docent Galàxia Aprenentatge 2023 (Acord CG/2023/02/30, de 21 de febrer de 2023, del Consell de Govern - Vicerectorat de Política Universitària).

 

Enguany 26 projectes de millora i innovació docent que es realitzen a la UPC han rebut suport en el marc de la convocatòria, i el període d'execució dels ajuts s’inicia ara al maig de 2023 i ha de concloure al juliol de 2024.

 

Afortunadament, la convocatòria ha tingut una acollida excel·lent a tots els centres docents de la universitat i s’han rebut gran nombre de projectes que mereixen ser impulsats.

La comissió avaluadora de la convocatòria, presidida per la delegada del rector per formació del professorat, ha procurat detectar projectes transformadors en línia amb Galàxia Aprenentatge i amb potencial de ser exemple en alguna de les 5 línies prioritàries de la convocatòria.

Un agraïment especial als centres docents UPC que s’han implicat en conèixer els projectes que s’han presentat a la convocatòria i en valorar-ne el possible impacte en el propi centre.

 

Pel que fa a les previsions d’actuacions ara mateix, en línia amb el que ens marca la convocatòria, des de l’ICE s’està treballant amb cada projecte seleccionat per:

-       garantir una bona estratègia de recollida i anàlisi de dades per valorar i poder treure conclusions sobre l'impacte de la innovació docent i del projecte en l'aprenentatge,

-       procurar que en les publicacions i altres productes del projecte finançat per aquesta convocatòria es faci referència explícita al suport rebut de la convocatòria Galàxia Aprenentatge,

-       oferir tallers específics sobre cadascuna de les estratègies d’aprenentatge que contempla la convocatòria,

-       recollir les necessitats de cada projecte seleccionat en relació a un suport personalitzat, cosa que ens permetrà estudiar les possibilitats que des de l’ICE tenim per poder-hi respondre de la millor manera.

 

Quan es tanquin els projectes es farà una jornada per compartir resultats, oberta a tot el PDI, que es contempla com a una acció de difusió del coneixement adquirit.

 

Tenim doncs per davant bastants mesos de treball conjunt, per tal d’alinear-nos amb els objectius de la convocatòria i per a seguir tenint un impacte positiu en l’aprenentatge dels estudiants.

Des de l’ICE esperem poder fer aquest camí plegats amb el professorat implicat a cada projecte, i amb els centres docents corresponents, i així entre tots donar al màxim de suport i visibilitat als projectes que ja estan treballant.

 

Més informació sobre la Convocatòria i accés a la Resolució: https://www.upc.edu/ice/ca/ca/suport-a-la-docencia/ajuts-per-a-la-realitzacio-de-projectes-de-millora-i-innovacio-docent-galaxia-aprenentatge-2023