Jornada d’acollida del PDI de nou ingrés

Jornada d’acollida del PDI de nou ingrés

La jornada es celebrarà el dia 30/11/2023

L’objectiu de la Jornada d’Acollida del PDI de nou ingrés és facilitar la seva integració a la UPC, així com oferir la informació bàsica per assegurar el coneixement del context, les característiques i el projecte institucional de la UPC.

Recordeu que pel PDI Lector de nova incorporació és obligatori assistir a la jornada per completar la formació del mòdul 1 del Postgrau STEAM.

La jornada s'impartirà en format híbrid: 

 • Presencial: Sala Teleenseyament de ETSETB-Telecos-Edif.B3 Sala 103 Pl.1
 • En línia: Google meet (s'enviarà l'enllaç als inscrits)

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre que s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi en l'activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Inscripció


Programa

 • 9:15 - 9:30 h: Benvinguda
 • 9:15 - 10:30 h:

Miquel Soriano - Vicerector de Política del Personal Docent i Investigador

Miriam Gimenez - Directora de l'Àrea de Personal Docent i Investigador

  • La UPC com organització
  • Les xifres més significatives de la UPC
  • Les categories del professorat
  • Els programes de la UPC per a la carrera acadèmica
  • El règim de dedicació
  • La recerca, la innovació i la transferència de tecnologia
  • Convocatòries externes
 • 10:30 - 10:45 h:
  • Mar Carrió – Directora de l'Institut de Ciències de l’Educació: Pla de formació del professorat universitari
 • 10:45-11:00 h:
  • Jordi Marco – President del Comitè del Personal Docent i Investigador Laboral: La representació dels treballadors
 • 11:00 -11:30 h: Descans 
 • 11:30 - 12:45 h: Recursos i serveis disponibles a la UPC pensats per ajudar al PDI tant en la seva pràctica professional com en la seva relació amb els mecanismes de gestió:
  • Maribel Arroniz - Responsable de la Unitat d’Atenció del Servei de Personal: El Portal per al Personal

  • Santi Roca – Director de l'Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals: Avaluació de la qualitat acadèmica

  • Marta López - Cap d'Unitat dels Serveis Generals de Biblioteques: El servei de Biblioteques i Documentació
  • Josep Barco - Cap Servei de Prevenció de Riscos Laborals: La Prevenció de Riscos Laborals a la UPC

  • Carme Fenoll - Directora de l'Àrea de Cultura i Comunitat: UPCArts, una comunitat cultural al teu abast.

 • 12:45 -13:15 h: Torn obert de preguntes
 • 13:15 -13:30 h: Cloenda