Comparteix:

Jornada de projectes d'Innovació Docent · Convocatòria 2021Inscripcions

16:20h - 18:00h Presentacions de resultats dels projectes i debat


17:10h - 18:00h Aula VS217 - bloc 4
Altres iniciatives metodològiques