Comparteix:

Jornada Pública Galàxia Aprenentatge 2024

30/05/2024

22 projectes de transformació docent es van presentar a la Jornada Pública Aprenentatge 2024

El passat 29 de maig de 2024, l’auditori del Vèrtex de la UPC va acollir la Jornada de presentació dels projectes candidats als ajuts Galàxia Aprenentatge 2024. Aquesta iniciativa té l'objectiu de donar suport a projectes estratègics que busquen transformar el procés de formació i aprenentatge a la UPC.

Durant l'esdeveniment, es van presentar un total de 22 projectes provinents de diversos centres i departaments de la UPC. Aquests projectes ofereixen idees innovadores que poden contribuir a la construcció d'un nou model docent propi per a la universitat.

Un dels objectius clau abordats en els projectes ha estat millorar la motivació i el sentiment de pertinença de l’estudiantat. S’han destacat iniciatives que proposen modalitats d'aprenentatge immersives, basades en projectes i reptes, amb una estreta interacció amb empreses i agents socials. Aquestes propostes busquen augmentar la motivació de l'alumnat, reduir l'absentisme i enfortir la connexió amb la societat. També es van presentar mecanismes de coordinació vertical i horitzontal dels estudis mitjançant casos integrats entre diferents assignatures, projectes verticals, reptes curriculars i equips d'estudiants mixtos de diferents cursos.

Alguns projectes van destacar la importància de l'acompanyament de l'estudiantat en la fase inicial dels estudis per reduir l'abandonament, proposant programes de tutories, plans individualitzats i mentories entre iguals.

Finalment, també es van proposar algunes innovacions basades en la introducció de les tecnologies digitals i l’ús de la intel·ligència artificial com a eines de suport al professorat i l'estudiantat en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

La jornada va posar de manifest que la comunitat de la UPC està fermament compromesa amb la millora de la docència, reflectint idees comunes sobre la direcció que ha de seguir el model docent de la Universitat. L’esdeveniment va ser un espai de reflexió col·lectiva per definir quin perfil de professionals volem formar i com fer-ho. La convocatòria Galàxia Aprenentatge permetrà pilotar alguns d’aquests projectes, impulsant així la innovació educativa i consolidant la voluntat d'esdevenir referents en el camp de la docència.