Comparteix:

Jornada pública dels projectes candidats als ajuts Galàxia Aprenentatge 2024

16/05/2024

Dimecres 29 de maig de 2024 a l'Auditori Vèrtex, de 8:30 a 14 h

El projecte Galàxia Aprenentatge és un procés per repensar l’experiència d’aprenentatge a la Universitat, que ha de resultar en una transformació de la docència a la UPC que impliqui la definició d’un model docent propi i la identificació de les estratègies d'aprenentatge més adients i eficients.
Amb aquesta finalitat, s’obre una convocatòria d’ajuts que té per objecte donar suport a projectes estratègics que tinguin com a finalitat transformar el procés de formació i d’aprenentatge per:

  • Formar professionals amb esperit crític, rigor intel·lectual i compromís social per a la construcció d’un món sostenible i just.
  • Afavorir aprenentatges profunds i significatius del nostre estudiantat.
  • Millorar l’experiència d’ensenyament-aprenentatge, afavorint el valor de la presencialitat.
  • Promoure una avaluació formativa i autèntica.

El pròxim dia 29 de maig de 8:30 h a 14 h se celebrarà la Jornada de presentació pública dels projectes presentats.