Jornada sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals

26 i 27 de novembre de 2012 - Seu de la UOC - Av. Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona

La "Jornada sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals" és una iniciativa de la Red sobre aprendizaje colaborativo en entornos virtuales (RACEV), en què hi participen 8 institucions: Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad de La Laguna (ULL), Universitat de les Illes Balears (UIB), Universidad de Sevilla (US), Universidad de Valladolid (UVA) i Universitat de València (UV). La seva coordinadora és la Dra. Montse Guitert (UOC), alhora Investigadora Principal del grup de recerca Edul@b.

Dates claus

Enviament de propostes: FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2012.
Notificació d'acceptació: 15 D'OCTUBRE DE 2012.
Enviament del programa definitiu de la jornada: 1 DE NOVEMBRE DE 2012.

Inscripció

Inscripció: FINS AL 25 D'OCTUBRE DE 2012.
La inscripció és gratuïta.