Comparteix:

Jornada tècnica de disseny 3D i simulació sota control de PLC

Presentació dels grups de treball d’innovació i recerca d'FP

Durant l'actual curs 2018-2019, des de l'ICE de la UPC s'han creat diferents grups de treball d'innovació i recerca amb l'objectiu principal de servir d'enllaç entre els Instituts d'FP i professorat de Catalunya i la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial.

Aquests grups són una experiència pilot i estan formats per un grup reduït de professors en actiu, treballant en l'actualitat principalment en la planificació de la formació del professorat.

En aquesta jornada, que es va celebrar el 9 d’abril de 2019 al Sincrotró Alba, es va fer una acció conjunta amb empreses i professorat en la que es van presentar els grups de treball d’innovació i recerca de l’ICE de la UPC i aquests, a la vegada, van presentar, en col·laboració amb les empreses Siemens i Análisis y Simulación (AyS), un entorn de disseny i simulació per a sistemes mecatrònics amb control per PLC.