Comparteix:

L’ensenyament universitari de les matemàtiques

04/02/2019

Canvis de continguts i metodologia

En la seva publicació Notícies, la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) formula la pregunta “Quins canvis de continguts i metodologia s’han dut a terme durant aquests darrers vint-i-cinc anys en l’ensenyament universitari de les matemàtiques i quins creus que n’han estat els motius?”

Hi respon, entre d'altres, Marta Peña, sotsdirectora de l’ICE (pg.67-68):

“Els canvis que s’han introduït a l’ensenyament universitari de les matemàtiques en els darrers vint-i-cinc anys han tingut molt a veure amb la introducció de les TIC. Això ha permès, d’una banda, facilitar metodologies d’autoaprenentatge, gràcies a la utilització de MOOC, vídeos de suport a la docència. De l’altra, també s’han incorporat, a nivell elemental, eines de programari matemàtic, com Matlab, Octave, Maple, Mathematica, entre altres. Els canvis esmentats s’han implementat en la metodologia, tant pel que fa a l’ús de les TIC, com per les noves metodologies docents desenvolupades, sorgides especialment arran del pla de Bolonya. Les tasques pendents en l’ensenyament universitari de les matemàtiques haurien d’estar més orientades als continguts, no tant a la metodologia”.

 

Enllaç al Notícies 44 de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM): https://scm.iec.cat/publicacio-de-lscm-noticies-44/