Comparteix:

L’ICE segueix realitzant visites de col·laboració als centres UPC

Dinàmica de proximitat

Seguim apropant-nos als equips directius dels centres de la UPC, amb la voluntat de conèixer les propostes concretes pel que fa a la formació del professorat i també rebre la seva visió respecte a les actuals línies de col·laboració amb l'ICE,

com poden ser l'estratègia de mentories i de tutorització o l'aprenentatge de tercera llengua per a la docència, per posar alguns exemples.


Un altre objectiu d'aquesta nova roda de visites és el de conèixer els resultats dels projectes de millora docent desenvolupats a cada centre UPC, amb l'acompanyament de l'ICE.


Aquesta dinàmica de proximitat respon a la planificació estratègica de l'Institut de Ciències de l'Educació, que té entre els seus objectius essencials:

- continuar avançant perquè la Qualitat i la Innovació docent siguin l’epicentre a la UPC,

- esdevenir possibilitadors del treball en xarxa oberta amb la gran comunitat universitària,

- seguir implicant al professorat en la formació permanent docent,

- i ser eix vertebrador de la innovació i la recerca docents.

 Les visites realitzades als centres docents de la UPC

sampleimg1.jpg Visita a l'EEBE
sampleimg2.jpg Visita a l'ESEIAAT
sampleimg3.jpg Visita a l'ETSECCPB
sampleimg4.jpg Visita a l'EPSEM