Comparteix:

L'ICE convoca ajuts per a la participació en congressos i publicacions d'innovació docent

14/06/2024

Ajuts destinats a docents, investigadores i investigadors per a la difusió de projectes d'innovació docent, amb un pressupost total de 15.000 €

L'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya ha convocat una sèrie d'ajuts per fomentar la participació activa del professorat en activitats de difusió dels resultats de projectes d'innovació docent.

Els ajuts, que tenen una dotació màxima de 1.000 € per sol·licitud, es destinaran a cobrir despeses relacionades amb:

  • L'assistència a congressos, jornades i seminaris d'innovació docent on es realitzin contribucions.
  • La publicació de treballs d'innovació docent en revistes científiques o altres.

Podran optar a aquests ajuts tot el personal docent i investigador que imparteixi docència a centres propis de la UPC. Les sol·licituds s'han de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC. El termini de presentació serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de l’aprovació de la convocatòria.

L'equip de direcció de l'ICE prioritzarà les sol·licituds que acreditin prèviament la publicació o acceptació de la comunicació per al congrés o revista científica, així com aquelles que es presentin a revistes indexades al JCR, SJR o amb el segell de qualitat FECYT en l'àmbit de Ciències de l'Educació. També es tindrà en compte l'abast, rellevància i visibilitat dels congressos.

Les persones seleccionades hauran de justificar l'ús dels ajuts i entregar un resum de les seves aportacions a l'ICE abans del 15 de novembre de 2024.

Aquesta convocatòria forma part dels esforços de l'ICE per promoure la millora dels processos de docència i aprenentatge a la UPC, facilitant la participació del professorat en activitats de difusió d'innovació docent.

Bases de la convocatòria Accés al tràmit