Comparteix:

Llum verda al programa de doctorat UPC en Educació de l’Enginyeria, les Ciències i la Tecnologia

Vist-i-plau d’AQU Catalunya

El professorat de la UPC fa molts anys que fa recerca en innovació docent i desenvolupament d’estratègies d’ensenyament de l’enginyeria, les ciències i la tecnologia, així com en el desenvolupament de tecnologies educatives, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la docència dels nostres estudiants i de fer transferència de tecnologia i coneixement a la societat.

Segons un estudi recent, la UPC és la 4a institució europea en nombre de publicacions en revistes d’educació de l’enginyeria entre els anys 1970 i 2018. 

L’ICE, en col·laboració amb els grups de recerca que treballen amb aquestes temàtiques, ha elaborat la proposta del nou Programa de Doctorat en Educació de l’Enginyeria, les Ciències i la Tecnologia. Després d’un procés de molts anys i que ha rebut el suport exprés i ferm de l'actual Rector de la UPC, l’AQU ha donat el vist-i-plau a la sol·licitud de Verificació del programa de doctorat. El programa començarà el proper setembre.

Aquest programa és pioner a Europa, on només hi ha tres programes de doctorat en educació de l’enginyeria, a Aalborg, Chalmers i Uppsala. El programa UPC és més ample i ambiciós que el proposat per aquestes universitats, més en la línia del programa més antic en educació de l’enginyeria, de la Universitat de Purdue i que va començar el 2004.

A més, el programa està alineat amb les missions de l’aliança UNITE! d’universitats tecnològiques europees de la qual la UPC en forma part.