Comparteix:

Mercat de Tecnologia del Vallès 2019

25/03/2019

L’ICE col·labora un any més en aquesta iniciativa

El dimecres 27 de març de 2019 se celebra el Mercat de Tecnologia del Vallès 2019 a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

L’ICE col·labora un any més en aquesta activitat, que forma part del programa de formació permanent del professorat d’ESO, batxillerat i formació professional dels àmbits tecnològic, científic i matemàtic.

Els destinataris de l’activitat són els centres i el professorat d’educació secundària.

El Mercat de Tecnologia del Vallès s'inscriu a la xarxa de Mercats de Tecnologia que es realitzen anualment en diversos indrets de Catalunya.

En el Mercat, l'alumnat de secundària hi presenta projectes imaginats i realitzats per ells mateixos i, amb l'ajut dels seus professors, els mostra i els explica al públic visitant. El Mercat és un punt de trobada d'alumnat, professorat i societat en general, que fa brillar la creativitat tecnològica que es desplega cada dia a les aules d'arreu de Catalunya.

Són objectius de la xarxa del Mercat de Tecnologia:

  • D’una banda, es vol promocionar la ciència i la tecnologia entre alumnes preuniversitaris per a donar-los pistes i animar-los a seguir estudis cientificotècnics.
  • D’altra banda, es persegueix que s’estableixi un fructífer contacte entre professorat de les àrees de tecnologia i ciència dels diferents instituts de secundària, per facilitar l’intercanvi d’experiències i de projectes, i que reverteixi en un enriquiment mutu i una millora de la docència impartida a les aules.
  • Finalment, es busca apropar la universitat als estudiants, organitzant en paral·lel a l’exposició dels treballs una sèrie de tallers tècnics i científics en els diferents laboratoris de les universitats que actuen com a seus de cada edició, per a que experimentin per un dia el fet de ser estudiant universitari.

 

Més informació sobre el Mercat de Tecnologia del Vallès 2019 a l’ESEIAAT:

https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants/mercat-de-tecnologia

Catàleg d’activitats paral·leles que proposa l’ESEIAAT:

https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants/mercat-de-tecnologia/tallers-conferencies-MDT-2019

 

El Mercat de Tecnologia del Vallès 2019 als mitjans de Terrassa:

Diari de Terrassa: http://www.diarideterrassa.es/multimedia/fotos/terrassa/2017-05-03-91049-mercat-tecnologia-valles-eseiaat.html

Canal Terrassa: https://www.youtube.com/watch?v=brydn_7AsbU