Nous sotsdirectors de l'ICE

A partir d'aquest any acadèmic 2012-2013 l'ICE compta amb dos nous sotsdirectors, el Dr. Francesc Pozo i la Dra. Silvia Illescas, professors de la UPC que assumeixen les sotdireccions d'innovació i de formació respectivament.  

Dr. Francesc Pozo, sotsdirector d'innovació de l'ICE, va obtenir la Llicenciatura de Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB) l'any 2000 i es va doctorar en Matemàtica Aplicada per la UPC l'any 2005. Actualment forma part, com a professor agregat, del departament de Matemàtica Aplicada III i està adscrit a l'Escola Universitària d'Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB). Pertany al grup de recerca CoDAlab (Control, Dinàmica i Aplicacions), al Grup d'Innovació Matemàtica E-learning (GIMEL) i al GriMath de RIMA. Els seus interessos de recerca inclouen la modelització, dinàmica i teoria de control i les seves aplicacions, àrea on ha publicat més de 20 articles.

Dra. Silvia Illescas, sotsdirectora de formació de l'ICE, va obtenir la Llicenciatura de Química per la Universitat de Barcelona (UB) l'any 2002, l'Enginyeria en Materials per la UPC l'any 2007 i es va doctorar per la UB en el departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica l'any 2007. Actualment forma part, com a professora agregada, del departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i està adscrita a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET). Pertany al grup de recerca Polycom (Polímers i compòsits: tecnologia), al Grup d’Innovació Docent en Materials (GIDMat), al Grup per a l'Innovació i Anglès de Terrassa (GIAT) i al Grup d’Interès en l’Aprenentatge Autònom (GRAPAU) de RIMA. Els seus interessos de recerca inclouen el desenvolupament i caracterització de nous materials nanocompostos estabilitzats tèrmicament i l'estudi d'aerogels, àrees que desenvolupa en el Centre Català del Plàstic (CCP) i on ha publicat més de 15 articles indexats.