Comparteix:

Nova edició del Màster de Secundària

Equip de professorat adscrit a l’ICE

El Màster de la UPC en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, que coneixem com a Màster de Secundària, i que la UPC ofereix en les especialitats de Tecnologia i de Formació Professional (FP Tecnologies Industrials -famílies industrials- ) –aquesta darrera en modalitats presencial i semipresencial-, comença enguany la seva 13ªedició, amb inici de classes el 5 d’octubre de 2021.

Per aquesta nova edició del màster s’han ofertat 120 places en total, s’ha registrat un alta demanda, i ha quedat una xifra important de llista d’espera.

 

Especialitat

Places (*)

Estudiantat assignat

Llista espera

Tecnologia

60

69

234

Tecnologies Industrials (presencial)

30

33

122

Tecnologies Industrials (semipresencial) 

30

36

271

120

138

627

 

(*) nombre de places aprovades per a cada grup per la CPOA, la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

La Facultat d’Informàtica de Barcelona és la unitat encarregada de l’organització del Màster a la UPC. Des de l’ICE tenim adscrit la totalitat del professorat associat a temps parcial del Màster, professorat que exerceix la seva activitat professional principal en els centres docents de secundària o que està vinculat a la professió a la que dona accés aquest Màster. Així mateix, els centres de pràctiques per als participants al Màster són centres escollits per l’ICE entre els centres d’ensenyament secundari que són centres formadors del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per aquest motiu, i en el marc de les reunions i intercanvis que mantenim amb l’equip de professorat associat del Màster, el dia 30 de setembre ens hem reunit amb aquest equip de professorat adscrit a l'ICE, juntament amb el degà de la FIB i el director del Màster, per compartir diversos aspectes relacionats amb la titulació.

Durant la reunió, la directora de l'ICE ha exposat els principals aspectes relatius a l'inici de curs i les línies específiques del Màster, fent èmfasi en la coordinació i el treball en equip. També ha esmentat les novetats en la dinàmica de tornada a les aules.

Ha estat una trobada híbrida, però amb força afluència presencial, que ens ha permès gaudir de les reflexions i propostes de tot el PDI a temps parcial ICE.

En resum, una taula de treball conjunt, i de definició d'elements clau en l’estratègia didàctica.

Des de la direcció de l'ICE, es felicita i es posa en valor el compromís i treball d'alta qualitat de tot el professorat implicat.

Bon inici de curs per a tots els actors del Màster!

 

Notícies relacionades:

Formació inicial del professorat de secundària a la UPC, el paper de l’ICE

https://www.upc.edu/ice/ca/noticies/formacio-inicial-del-professorat-de-secundaria-a-la-upc

Col·laboració amb el Màster de Formació del Professorat de Secundària

https://www.upc.edu/ice/ca/professorat-no-universitari/la-vinculacio-de-lice

 

Web del Màster:

https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/masters/master-en-formacio-del-professorat-deducacio-secundaria-obligatoria-i-batxillerat-formacio-professional-i-ensenyament