Comparteix:

NOVETAT ATENEA: Projecte Minerva i el maletí del professor/a

Jornada de bones pràctiques i disseny de cursos el 28 de juny

El projecte MINERVA neix des de l’ICE per fer del campus virtual de suport a la docència (ATENEA) l’extensió virtual de l’aula docent.

Un entorn simple que, a més, incentivi la incorporació d'innovacions docents, que permeti mesurar la qualitat i innovació del docent, que s’adapti als nous temps i que permeti un entorn òptim pel progrés dels estudiants.

El projecte pretén també re-conceptualitzar el model docent, generant un nou ecosistema TIC per donar el millor recolzament a la docència universitària.

L’equip de treball està format per la Directora de l’ICE, Ariadna Llorens, la Sotsdirectora Joana d’Arc Prat i responsable funcional d’ATENEA, el delegat del rector per Tecnologia en Innovació Docent Sisco Vallverdú, l’Arquitecte tècnic de software d’ATENEA d’UPCnet, Ferran Recio, a més dels responsables d’ATENEA de serveis TIC Sisco Villas i Joaquim Morte.

Som ambiciosos

 ATENEA avui en dia ja és el servei més ben valorat a la UPC en pràcticament tots els centres docents, tant en l’enquesta de satisfacció del PDI com en l’enquesta d’estudiants. L’alumnat de la UPC valora Atenea com l’eina que els hi resulta més útil pel seu aprenentatge. Tot i així, no s’estan explotant prou totes les possibilitats que ofereix ATENEA per tal d’incentivar la innovació docent, la incorporació de noves eines d’aprenentatge i per ajudar al docent a assolir l’excel·lència.

Volem que

la plataforma docent ATENEA sigui l’aula virtual del docent, atractiva estèticament, ben dissenyada, que sigui molt més que un repositori de documents, que permeti la interacció dinàmica entre professor/a i estudiant, que incentivi i faciliti la incorporació de noves formes d’aprenentatge mitjançant eines específiques. Volem que el docent sigui “propietari” de les assignatures que imparteix a ATENEA. Aquest fet facilitaria enormement la seva feina per poder tenir el curs/assignatura guardat i no hagi de fer-lo de nou cada quadrimestre ni s’hagi d’anar a buscar en cursos passats.

Com ho farem?

Amb aquesta idea en ment, ATENEA pretén oferir pel proper quadrimestre com a NOVETAT que el docent tingui un Maletí del professor/a, amb les seves assignatures dissenyades i desvinculades dels estudiants i de les seves activitats, que ningú més podrà modificar i que, en cas de coordinacions, podrà compartir amb altres professors i professores. Aquests dissenys d’assignatures, laboratoris i coordinacions es podran bolcar fàcilment al curs d’ATENEA vinculat amb els estudiants. En paral·lel, s’oferiran plantilles amb exemples d’ús d’eines d’ATENEA, es visualitzaran cursos bons d’ATENEA de companys nostres, que actualment ja existeixen i poden ser font d’inspiració.

Per tal de recollir les bones pràctiques en els cursos ATENEA per part de professors experts, es farà des d’ICE una Jornada de bones pràctiques i disseny de cursos a ATENEA, el 28 de Juny. Aquesta jornada marcarà l’inici d’un conjunt de jornades específiques on tractarem de forma estructurada les diferents propostes per millorar ATENEA.

Es preveu també estudiar els indicadors d’ús d’ATENEA via un estudiant amb una beca d’aprenentatge que ja està en marxa. Els indicadors no només permeten valorar la incidència de les millores que volem proposar, sinó que permeten avaluar el seu ús segons centres docents i cursos, per exemple, d’on es poden fer plans especials de promoció de l’eina i millores via cursos, publicitat, jornades, etc.

Finalment, voldríem que ens guieu i recolzeu en aquest projecte que hem iniciat amb molta il·lusió i ganes.