Oferta de cursos GDEE

El projecte “LA DIMENSIÓ GLOBAL ALS ESTUDIS TECNOLÒGICS "GDEE" - Transversalitzant l'educació per al desenvolupament” presenta una oferta formativa amplia amb l’objectiu de millorar les competències del professorat d’ensenyaments tècnics per integrar els conceptes relacionats amb el desenvolupament humà i sostenible (DHS) en la docència i la recerca.


El projecte GDEE és una iniciativa finançada per la Unió Europea i implementada per acadèmics i ONGs d’Itàlia, Regne Unit i Espanya.  Una de les seves principals finalitats és potenciar la integració transversal en els ensenyaments de l’àmbit científic -tècnica de temàtiques relacionades amb el desenvolupament, la pobresa, la  globalització, el canvi climàtic, la sostenibilitat i la desigualtat.


Els cursos s’ofereixen de manera gratuïta, i representen una oportunitat  formativa única per adquirir experiència i ampliar i millorar la xarxa professional en aquesta àrea de coneixement. Els cursos i els materials acadèmics han estat desenvolupats per docents de més de 20 universitats europees i per professionals experts en l’àmbit de l’enginyeria, del desenvolupament i de la cooperació internacional.

 

A partir del proper mes de març i fins al novembre s’oferiran nou cursos en línia de curta durada. Els tres primers cursos es corresponen al bloc temàtic “L’Enginyer Global” i s’adrecen a aquells acadèmics que volen introduir transversalment les temàtiques relacionades amb el DHS en les seves activitats docents.

 

Curs 1: La necessitat de l’enginyer global (Inici, el proper 31 de Març)

Curs 2: Els elements clau per afrontar la dimensió global de l'enginyeria (Inici, el  21 d’Abril)

Curs 3: L’enginyer global en el Desenvolupament Humà i Sostenible (Inici, el 5 de Maig)

 

A partir del mes de maig s’oferiran els altres sis cursos corresponents als següents blocs temàtics:

 

  • Supervisar Treballs de Fi de Carrera /  Màster en l’àmbit del desenvolupament i la cooperació internacional (a partir de Maig)
  • Integrar les dimensions globals a la docència i a la recerca (a partir de Setembre)

 

Més informació

Podeu consultar el detall dels cursos i formalitzar-ne la inscripció a la pàgina web: Cursos GDEE

Per rebre més informació sobre les activitats GDEE, podeu contactar amb Boris Lazzarini