Comparteix:

Pla pilot PAB-ICE

Punt Atenea de la Biblioteca-ICE

L’ICE, juntament amb la col·laboració de 5 biblioteques, engega un pla pilot per assessorar el professorat en la millora de la visualització dels continguts d’un curs d’Atenea, mitjançant les eines de què disposa Moodle.

Les biblioteques de l’EPSEVG, EEABB/EETAC, ESEIAAT/FOOT, EPSEM i EPSEB, amb la col·laboració dels mateixos centres, comencen ara el pla pilot. L’ICE està formant personal de les biblioteques per oferir un servei d’orientació i assessorament per al PDI en l’ús de les eines Moodle per tal de dissenyar i estructurar millor els cursos d’Atenea. El servei també pretén fer un acompanyament al PDI de nou ingrés (TC) per ajudar-lo amb Atenea i la gestió de continguts.

El pla pilot vol assessorar professorat divers de cada centre durant aquest primer quadrimestre. Quan finalitzi aquest període es recollirà tota la casuística i problemàtica trobada, es mostraran els cursos (que donin permís) abans/després de l’orientació PAB-ICE per tal d’incentivar altres assignatures. Finalment, es valorarà donar continuïtat i implantar-ho a altres centres de manera extensiva.