Portal web de la Bibliografia recomanada a les guies docents

El servei de Biblioteques de la UPC ha posat en funcionament un nou web que dóna accés a la bibliografia citada a les guies docents de les assignatures de les diferents titulacions de Grau i Postgrau pel curs 2014-2015.

 

Portal web de la Bibliografia recomanada a les guies docents
Des d’aquest portal es pot consultar la bibliografia bàsica, la bibliografia complementària i altres recursos d'informació que es recomanen a les assignatures. Els estudiants poden accedir al text complet si està disponible, veure si la biblioteca en té còpies físiques i fer la reserva en línia.

Les dades d'aquest portal provenen directament de la Guia docent de PRISMA. Les biblioteques normalitzen les citacions bibliogràfiques dels documents i garanteixen, sempre que és possible, com a mínim una còpia dels títols al Catàleg de les biblioteques de la UPC.

La bibliografia recomanada és el recurs d'informació més utilitzat i prestat a les biblioteques, i per tant, una prioritat en la política d'adquisicions bibliogràfiques de la Universitat.

Creiem que aquest portal ha de ser una peça important per contribuir al procés d'aprenentatge dels estudiants.