Postgrau de Docència universitària STEM

Postgrau de Docència universitària STEM

Titulats 2019-2020

Aquest curs acadèmic 2019-20, tot i l’excepcionalitat, s’han titulat 14 membres del professorat de la UPC al Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) – títol propi atorgat per la Fundació Politècnica de Catalunya. El programa, organitzat per l’ICE, està orientat a l’adquisició de competències docents i és gratuït per al PDI.

Darrerament s’hi han integrat els nous cursos orientats a la transició a la docència online i la competència digital, que es valoren en el mòdul obligatori del programa. Com a Projecte Final s’incentiva el desenvolupament d’un article d’innovació docent.

El Premi al millor Projecte Final de Postgrau 2020 ha estat atorgat a la professora Eva Gallardo del departament d’Organització d’Empreses, pel seu treball “Developing Engineers’ soft skills in STEM studies” tutoritzat per la professora Maria Martínez.

 

Es pot convalidar formació prèvia al Postgrau STEM contactant prèviament amb la secretaria de l’ICE.

Podeu trobar tota la informació a: https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/programa-de-postgrau