Comparteix:

Professorat UPC rep la Distinció a la qualitat docent

La secretària acadèmica de l’ICE, al projecte premiat a títol col·lectiu

Enguany la Universitat Politècnica de Catalunya ha tingut la gran satisfacció de veure com professorat de la universitat ha estat guardonat amb la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària que atorga anualment la Generalitat de Catalunya, a proposta dels Consells Socials de les universitats públiques o pels òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya.

 

La distinció Jaume Vicens Vives té la finalitat de premiar l’excel·lència en la docència universitària.

 

A títol individual, ha estat distingit el professor Josep Maria Rossell, del Departament de Matemàtiques de la UPC, i docent a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), “per la seva activitat docent d’excel·lència, en la qual destaca la seva vocació d’ajut i d’acompanyament als estudiants amb la posada en pràctica d’un ensenyament personalitzat, tot transmetent l’interès i l’entusiasme per les matemàtiques.”

 

A títol col·lectiu, ha estat distingit el projecte “Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyat amb matemàtiques”, desenvolupat a l’Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), “per la seva capacitat de transformació de l’assignatura Matemàtiques per al Disseny, que ha adaptat a les noves necessitats dels estudiants i que ha millorat el mètode d’aprenentatge d’aquest àmbit, alhora que en permet l’extrapolació a d’altres assignatures”. Lidera l’equip d’aquest projecte el professor Jordi Guàrdia, del Departament de Matemàtiques de la UPC, i docent a l’EPSEVG. Completen l’equip del projecte les professores Imma Massana, Joana d’Arc Prat i Josefina Antonijuan, del mateix departament.

 

El 15 de setembre de 2022, durant la inauguració del curs universitari 2022-23, es van entregar aquests guardons. L’import dels guardons és de 20.000 euros per a cadascuna de les persones guardonades i de 20.000 euros per a cadascun dels premis col·lectius, que s’ingressen en els pressupostos de les universitats corresponents. Aquests imports, a decisió dels guardonats i les guardonades, s’han de destinar a projectes d’innovació o de millora docent.

 

Des de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC, donem l’enhorabona a tot els professorat guardonat, i els agraïm el seu esforç continuat a favor de la bona docència universitària i l’acompanyament als estudiants, i per contribuir a fer visible la qualitat docent a la UPC, amb la seva feina de dedicació excel·lent a la docència universitària.

 

Doble satisfacció per part del nostre ICE, atès que la secretària acadèmica de l’institut és membre de l’equip que ha fet possible el projecte premiat a títol col·lectiu.

 

Decret de concessió: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8752/1926681.pdf

 

Notícia relacionada:

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/el-professor-epsem-josep-maria-rossell-i-un-projecte-innovacio-docent-epsevg-reconeguts-amb-les-distincions-jaume-vicens-vives