Projecte 2.0 del servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

Selecció de recursos i aplicacions de la web 2.0 classificada en funció de la seva utilitat durant les diferents fases de realització del projecte. Són eines gratuïtes que a més de minimitzar el temps i l’esforç, afavoreixen el treball col·laboratiu i la comunicació, la valoració crítica i l’intercanvi de coneixement.

Accés al projecte 2.0