Comparteix:

Publicat nou número col·lecció JIDA

S’acaba de publicar el número 3 de la col·lecció JIDA [Textos de Arquitectura, Docencia e Innovación].

 

Documentació

http://upcommons.upc.edu/handle/2117/97163