Comparteix:

Punt Atenea Biblioteques-ICE

Tancament del Pla pilot i activació del Punt Atenea

El dimecres 29 de juny de 2022 es va presentar a la Taula d’enllaços ICE-Centres Docents el tancament del Pla pilot PAB-ICE, el Punt Atenea Biblioteques-ICE, per assessorar i orientar al professorat en la millora de la visualització dels continguts d’un curs d’Atenea, mitjançant les eines de què disposa Moodle (Pla Pilot PAB-ICE presentat el 3 de setembre de 2021).

 

Les 5 biblioteques que han format part, juntament amb l’ICE, del Pla pilot (les de l’EPSEVG, de l’EPSEB i les dels campus de Terrassa, Baix Llobregat i Manresa), n’han fet un balanç molt positiu i proposen activar el Punt Atenea a partir d’ara.

 

En paral·lel, i a partir del proper curs acadèmic 2022-23, es formarà, des de biblioteques i l’ICE, a la resta de biblioteques de la UPC que s’afegiran al servei Punt Atenea.

 

Fruit del Pla pilot, s’ha creat:

 

  • Pàgina web del servei Punt Atenea: https://bibliotecnica.upc.edu/punt-atenea
  • Guia de bones pràctiques per dissenyar i estructurar un curs a Atenea (+), que pretén ser una guia ràpida d’ajuda. Ha de ser dinàmica, que es nodreixi de les retroaccions que s’obtinguin del professorat i de les altres biblioteques que s’incorporin al servei.
  • Curs mostrari a Atenea (de moment només accessible des del servei), on hi ha diferents opcions per mostrar els continguts d’un curs. En un futur, es crearan diferents cursos mostra i un espai a Atenea per allotjar-los, tipus el Maletí del professorat.
  • Presentació del Punt Atenea i tancament del Pla pilot Punt Atenea Biblioteques-ICE (+), on es mostren tots els detalls dels integrants del Pla pilot, els resultats, la retroacció dels professors i exemples de millores amb captures de pantalla abans/després.