Comparteix:

Renovada junta acadèmica

Postgrau amb Mèxic

Renovada la Junta acadèmica del Mestratge en Processos Innovadors a l’Aprenentatge, en el que l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC hi col·labora.

Aquest mestratge és un programa de postgrau de la Universidad de Guadalajara (Mèxic).

La col·laboració de l’ICE forma part d’una aposta per la internacionalització de l’institut.

 

Maestría en Procesos Innovadores del Aprendizaje: doble titulació de la UPC i la universitat de Guadalajara (Mèxic)

El Centro Universitario Los Altos (CUALtos) de la Universidad de Guadalajara (Mèxic) imparteix des del curs 2018-2019 la “Maestría en Procesos Innovadores del Aprendizaje” (MPIA). L'objectiu de la MPIA és formar docents dels diferents nivells de sistema educatiu mexicà en estratègies innovadores per al procés d'ensenyament-aprenentatge. Els alumnes són professors de tots els nivells del sistema educatiu mexicà. La MPIA està reconeguda i finançada pel CONACYT, el Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic (https://www.conacyt.gob.mx/).

La MPIA és un títol de quatre semestres de durada en el que el professorat està format conjuntament per professors de la Universidad de Guadalajara i de la UPC. Els professors de la UPC imparteixen la seva docència de forma remota, sempre en col·laboració amb un docent de la Universidad de Guadalajara. La docència dels professors de la UPC es centra en les assignatures més relacionades amb la innovació docent, com "Fonaments teòrics i models d'innovació educativa", "Ambients innovadors d'aprenentatge" i "Dissenys curriculars i instruccionals innovadors", encara que també imparteixen assignatures metodològiques com ara "Introducció als mètodes d'investigació".

La MPIA va ser dissenyada seguint la metodologia de disseny curricular basat en competències dissenyada per professors de la UPC (http://rita.det.uvigo.es/200711/uploads/IEEE-RITA.2007.V2.N2.A5.pdf). En primer lloc es va definir el perfil de l'egressat, i tot seguit es van definir les competències de la titulació necessàries per obtenir aquest perfil. A partir de les competències, i tenint en compte les restriccions de disseny degudes a l'entorn (http://aenui.net/ojs/index.php?journal=revision&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=17&path%5B%5D=56), es va definir la malla curricular, sobre la qual es van distribuir les competències. L'últim pas va consistir en dissenyar, de forma coordinada, les assignatures de la malla curricular a partir de les competències que els havien estat assignades.

La situació provocada per la COVID-19 ha fet que les classes de la MPIA es realitzin actualment de forma virtual. No obstant això, les assignatures han mantingut les metodologies actives d'ensenyament-aprenentatge, que s'han adaptat a l'entorn virtual.

Els estudiants de la primera generació de la MPIA ja s'han graduat amb èxit. Les enquestes realitzades durant els seus estudis mostren un alt grau de satisfacció amb l'aprenentatge rebut. La segona generació acaba aquest curs 2020-2021, i la tercera està ja en el segon semestre. La MPIA és un grau necessari en l'entorn mexicà on es troba el Centro Universitario Los Altos (Estat de Jalisco), però cal que estudis similars s'ofereixin a la resta de Mèxic. Donada la necessitat de formació contínua del professorat de tots els nivells educatius, estudis similars s'haurien d'oferir a tot el món.

 

Més informació a:

http://www.cualtos.udg.mx/posgrado/mpia