Revista JOTSE, publicat nou número

Publicat un nou número de la revista Journal of Technology and Science Education (JOTSE) , publicació d’accés obert d’investigació i innovació en metodologies d'ensenyament-aprenentatge, vinculada a la UPC. Es pot consultar a http://www.jotse.org

Taula de continguts del Vol2 N2 2012 de JOTSE

Editorial

Education