Comparteix:

Situacions incertes. Objectius clars.

29/06/2020

A càrrec de la vicerectora de Docència i Estudiantat

El final del curs 2019-2020 no ha estat com l'havíem previst a principi del quadrimestre. Qui podia imaginar que ens hauríem d'adaptar a una docència no presencial en tan sols unes setmanes? És evident que ha suposat, i suposa, un repte majúscul per tota la comunitat, tant per l'estudiantat com pel PDI i pel PAS. Hem d'estar molt orgullosos i orgulloses de la resposta de la nostra gent davant una situació única, imprevista i inimaginable.

Cal felicitar, també, l'ICE. Crec que no m’equivoco si afirmo que, en aquests mesos, molt professorat ha descobert o redescobert l'ICE. Voldria destacar la capacitat de resposta, de generar material de formació en pocs dies, per acompanyar el professorat en aquesta situació única i nova per tothom. I, el més important, sempre posant l'accent en el valor del coneixement compartit, aprenent els uns dels altres, compartint bones pràctiques, i sobretot, les ganes i la voluntat de fer-ho bé, de fer-ho millor.

Ara toca mirar endavant, aprendre lliçons d'aquests últims mesos, del que s'ha fet bé i del que s'ha de millorar, perquè, sabem que el proper quadrimestre ens haurem d'adaptar al que anomenen "la nova normalitat" i hem d’estar preparats.

Per això, ara més que mai, en temps d'incerteses és important tenir clars quins són els objectius.  Si parlem de l'àrea d'estudiantat, crec que el més important és aconseguir establir, amb els i les nostres estudiants, una relació de confiança, d'acompanyament, de suport, d'orientació i, fins i tot, d'estimació. Les persones que fem la universitat hem de poder dotar de les condicions i dels recursos necessaris perquè els i les estudiants puguin exprimir al màxim totes les possibilitats que la universitat posa al seu abast.

Per entendre quines són les necessitats i els recursos a aportar, proposo seguir el cicle de vida d'un/a estudiant: des de que trepitja la universitat el primer dia, fins que es gradua i més enllà.

Per no estendre'm més del que seria desitjable, em centraré en 4 àmbits, que són alguns dels principals objectius que ens vam plantejar aquest curs 2019-2020: millora de rendiment i acompanyament, impuls a la vida universitària, l’orientació professional - pràctiques en empresa i l’equitat.

Comencem pel principi. És necessari acompanyar i donar suport als estudiants de la Fase Inicial en la seva incorporació a la Universitat. Una molt bona eina, que alguns centres ja fa molt temps que apliquen, són les mentories, tant les de caire acadèmic com les de suport. La motivació per implantar les mentories, no és només per millorar la taxa d’abandonament a la fase inicial, sinó també millorar el rendiment i incentivar la cultura d’acompanyament a l’estudiant i la força de l’opinió d’un igual. I no menys importat és el fet que també són útils perquè els estudiants es sentin més integrats a la seva facultat o escola. Per això, amb la coordinació de l'ICE, vam realitzar la primera d'unes jornades de treball, centrades, precisament, en compartir bones pràctiques sobre mentories acadèmiques i mentories de suport. D'aquestes jornades en vam treure un document guia que, de ben segur, serà molt útil per aquells centres que vulguin posar en marxa les mentories. En aquest sentit, també s'ha aprovat una partida pressupostària extraordinària per poder impulsar-les el curs vinent i que es puguin realitzar a tots els centres. Creiem que aquesta és la línia, i per això, impulsem el valor del coneixement compartit com a eina bàsica per millorar.

Seguim. Superada la fase inicial, l'estudiant que ja se sent més integrat al seu centre, passa el dia a dia entre classes i hores d’estudi compartides amb els companys i companyes. Però, sens dubte, la seva experiència serà molt més enriquidora si el campus té una vida associativa activa. El teixit associatiu dels nostres campus és bàsic per construir i consolidar relacions entre el nostre estudiantat, desenvolupar competències complementàries a les acadèmiques i en definitiva, desenvolupar i completar la seva experiència universitària. En aquest sentit, s'ha recuperat una línia d'ajuts a les associacions, s’ha consolidat el premi per a les millors iniciatives i s'està desenvolupant una plataforma (IMPULSA) per connectar persones amb projectes i interessos comuns, que esperem poder presentar el curs vinent.

L'estudiant avança en el seu camí universitari, diguem que ja ha passat l'equador dels seus estudis de grau. Ara és el moment de completar la seva formació amb les pràctiques en empresa i amb la mobilitat internacional. Per això, l'orientació en l'àmbit professional és fonamental. El nostre servei de carreres professionals d'UPC Alumni ofereix una nova oferta basada en sessions virtuals que arriben a molts més estudiants. La necessitat durant aquests últims mesos ens ha fet reinventar. En aquest àmbit també aprofitem els avantatges que ens ofereixen les eines de treball en línia. A més, volem facilitar la gestió de les pràctiques en empresa, fer-ho més àgil per les empreses, per l'estudiantat i pels tutors. Per això estem desenvolupant una nova eina de gestió de pràctiques externes que esperem pugui estar disponible el curs 2020-2021.

Per últim, una preocupació transversal, en totes les etapes de l'estudiant a la UPC, és assegurar l'equitat. L’esforç econòmic que realitza la UPC i el seu consell social per ajudar a estudiants que viuen situacions econòmiques difícils s’ha vist incrementat per afrontar el nou curs 20-21 amb noves convocatòries de beques i ajuts. Però quan es parla d’equitat no volem fer referència només a qüestions econòmiques, que també, sinó al suport que oferim a aquells estudiants amb necessitats especials. En aquest àmbit, l’àrea de responsabilitat social i igualtat, acaba d'elaborar la "Guia de mesures i recursos per a l’atenció acadèmica" que serà de gran ajut tant per estudiants com per professorat, per tenir clars quins són els procediments a seguir per acompanyar, donar els recursos i facilitar l'orientació que necessitin aquests estudiants perquè puguin desenvolupar, completament, la seva experiència acadèmica i personal.

En aquest viatge ràpid pel cicle de vida de l’estudiantat per la UPC, m’he saltat moltes etapes, però certament, no acaba amb la seva titulació. Quan ja és alumni, es converteix en un o una professional que necessita a la universitat i/o que vol aportar i contribuir a fer-la millor perquè la sent seva, perquè l'estima. Això només passarà si hem estat capaços de crear i cuidar aquest vincle, un vincle fort que duri per sempre. Aquest és l’objectiu, aquest és el repte.


Núria Garrido

Vicerectora de Docència i Estudiantat