Comparteix:

Superar els reptes

per Daniel Crespo, rector de la UPC

Benvolgudes i benvolguts,

 

M’adreço a vosaltres en el començament del curs acadèmic 21-22, un curs que esperem que sigui el del retorn a la plena presencialitat.

La pandèmia de la covid-19 ha estat una prova inesperada per al sistema educatiu, en la qual la UPC ha respost d’una forma digna d’elogi. La capacitat de reacció de la comunitat va permetre impartir la docència en línia i efectuar els processos d’avaluació amb excel·lents resultats.

La recuperació de l’activitat acadèmica amb el nou curs presenta reptes conjunturals i reptes estructurals. Des d’un punt de vista conjuntural, la planificació del curs s’ha realitzat amb l’objectiu de recuperar la plena presencialitat, confiant en l’efectivitat del procés de vacunació. Tanmateix, el comportament de la pandèmia és difícil de preveure. No es poden descartar noves onades de contagis o l’aparició de noves variants de virus que ens puguin obligar a restringir les activitats presencials en algun moment del curs. En aquesta possible conjuntura tenim la seguretat que disposem d’un sistema fiable per mantenir l’activitat acadèmica. Caldrà, però, extremar la coordinació i el flux d’informació a la comunitat per superar aquesta circumstància, si es dona, de la forma més eficient.

Els reptes estructurals són, però, més transcendents, i abasten dimensions diferents. Tenim en primer lloc el repte lingüístic. La salut de la nostra llengua no és bona, fins al punt que es parla d’emergència lingüística. En el cas de la UPC, les dades obtingudes preguntant la llengua d’impartició de cada assignatura confirmen una clara davallada del català, llengua que no sempre es manté al llarg del curs. Cal establir el principi de seguretat lingüística, per tal de respectar el dret de l’estudiantat a rebre la docència en la llengua en què ha estat anunciada. I posteriorment cal afavorir la impartició de docència en català, llengua pròpia del país, fins assolir l’objectiu proposat recentment que el 80% de la docència de grau s’imparteixi en català.

En segon lloc tenim el repte de la sostenibilitat. La UPC està compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible. Cal incorporar els conceptes ambientals,  d'impacte social i ètics derivats dels ODS en la nostra docència a tots els nivells. L’impacte de la UPC sobre el seu entorn es fa majoritàriament a través dels seus egressats; la capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental en la seva activitat professional vindrà marcada pel missatge que rebin durant la seva formació universitària.

Un altre repte és la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència. Això implica aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds de les dones i dels homes, defugint de les interpretacions parcials que consideren l’home com a subjecte universal i tenir en compte la combinació de diferents eixos de desigualtats. Una docència amb perspectiva de gènere desenvolupa  un compromís amb la pluralitat de realitats de la societat actual,  remarca la rellevància social de les innovacions tecnològiques, i encoratja les vocacions científiques de les dones.

Finalment tenim el repte metodològic. La situació de pandèmia que hem viscut ha obert molts interrogants, i el món universitari es pregunta, ara d’una forma més intensa, com serà l’educació universitària a mig termini. L’activitat acadèmica no quedarà al marge de la utilització cada cop més intensiva d’internet en la nostra vida quotidiana. Hem de decidir quines activitats són més profitoses per al nostre estudiantat si es fan en línia, sense perdre de vista el valor de la docència presencial, que permet la interacció social i personal. L’ésser humà és per definició social, i la formació universitària forma part de la formació integral de la persona.

L’Institut de Ciències de l’Educació ha tingut durant la pandèmia un paper fonamental, posant a l’abast de la comunitat eines per desenvolupar amb èxit la tasca acadèmica. Estic segur que la seva contribució en la resolució dels reptes estructurals serà també una guia per a la comunitat.

 

Daniel Crespo

Rector de la UPC