Comparteix:

Taula d’enllaços

ICE amb Centres Docents UPC

Aquest dimecres 29 de juny s’ha reunit via Meet la Taula d’enllaços ICE-Centres Docents.

 

La taula aplega les persones dels equips directius dels centres docents de la UPC que asseguren un enllaç de proximitat amb l’ICE.

 

A la taula s’hi tracten i s’informa de temes d’interès i avenços entorn dels encàrrecs i activitats de l’ICE, i s’obre un debat amb els centres.

La dinàmica establerta facilita que l’ICE pugui donar a conèixer aspectes d’interès per als centres i estar a l’escolta i obert a tot allò que els centres vulguin tractar.

 

A la Taula del 29 de juny:

  • El projecte PAB-ICE que ha conclòs la prova pilot (PAB-ICE: Punt Atenea Biblioteques-ICE).
  • Les millores a Atenea, la plataforma de suport a la docència.
  • La jornada dels Projectes de Millora de la Docència UPC que han fet camí 2019-2021.
  • El congrés SEFI2022 que acollim a la UPC del 19 al 22 de setembre del 2022, amb el Doctoral Symposium el dia 18 de setembre.

 

Des de l’ICE agraïm la participació de tots els centres en aquest fòrum d’intercanvi i de treball conjunt entorn de la millora i de la qualitat docent.